Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หลานสาว ภาษาอังกฤษ

(N) niece
คำอธิบาย : ลูกสาวของลูก, ลูกหลานผู้หญิงของญาติพี่น้อง
คำอื่น ๆ : granddaughter
ตัวอย่าง : เธอไปรับจ้างเป็นเพื่อนหลานสาวของหญิงสูงวัยคนหนึ่ง
หน่วยนับ : คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา