Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง/ความหมาย

(สว.) น. ผู้ที่พูดเก่ง แต่ไม่ลงมือทำ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
หมาเห่าใบตองแห้ง : (สํา) น. คนที่ชอบพูดเอะอะแสดงว่าเก่ง แต่ไม่กล้าจริง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา