Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หมวก ภาษาอังกฤษ

(n.) hat
คำอธิบาย : เครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้น
คำความหมายเดียวกัน : มาลา
ตัวอย่าง : คนงานหญิงใส่ผ้าคลุมหัวและใส่หมวกทับอีกทีหนึ่ง
หน่วยนับ : ใบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา