Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

หนอนหนังสือ หมายถึง/ความหมาย

หนอนหนังสือ : (สํา) น. คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา