Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ส้มโอ ภาษาอังกฤษ

(N) pomelo
คำอธิบาย : ชื่อพรรณส้มชนิดหนึ่ง ผลมีหลายขนาด
ตัวอย่าง : ภรรยาและลูกๆ ช่วยกันหารายได้โดยตั้งร้านขายส้มโออยู่ริมทาง
หน่วยนับ : ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา