Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สโลแกน ภาษาอังกฤษ

(N) slogan
คำอธิบาย : ข้อความจำง่ายใช้สำหรับโฆษณา
คำความหมายเดียวกัน : คติพจน์, คำขวัญ, คำคม
ตัวอย่าง : พวกทำโฆษณาสมัยใหม่ต้องคิดสโลแกนแปลกๆ มาแข่งขันกัน
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา