Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สูตรคูณ ภาษาอังกฤษ

(N) multiplication table
คำอธิบาย : ตารางแสดงผลคูณของจำนวนเลข
ตัวอย่าง : น้องของฉันท่องสูตรคูณให้ฟังก่อนนอนทุกวัน
หน่วยนับ : แม่

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา