Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สุริยา หมายถึง/ความหมาย

(วด.) น. พระอาทิตย์ (เหมือน สุริยง, สุริเยนทร์, สุริเยศ, สุริโย).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา