Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สี ภาษาอังกฤษ

(v.) grind
คำอธิบาย : กะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องสี
คำอื่น ๆ : husk
ตัวอย่าง : พ่อกำลังสีข้าวอยู่ที่โรงสี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) color
คำอธิบาย : สิ่งที่ทำให้ตาเห็นเป็นขาว ดำ แดง เขียว เป็นต้น
คำอื่น ๆ : colour; cast; hue; shade; tinge; tint
ตัวอย่าง : เขาเลือกสีผ้าตัดเสื้อได้ถูกใจฉันมาก
หน่วยนับ : สี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) rub
คำอื่น ๆ : scrape; graze
คำความหมายเดียวกัน : ถู, ขัด
ตัวอย่าง : คนบ้านนอกแต่ก่อนเอากิ่งข่อยมาสีฟันให้ฟันแข็งแรงเงางาม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา