Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สำนักงานคณะกรรมการอัยการ ภาษาอังกฤษ

(N) Office of the State Attorney Commission
คำความหมายเดียวกัน : สกอ.
ตัวอย่าง : การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการอัยการ เป็นงานของสำนักงานคณะกรรมการอัยการ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา