Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สามานยนาม ภาษาอังกฤษ

(N) common noun
คำอธิบาย : คำนามที่เป็นชื่อทั่วไปของคน สัตว์ และสิ่งของ
คำความหมายเดียวกัน : สามัญนาม
คำตรงกันข้าม : วิสามัญนาม
ตัวอย่าง : คำที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นล้วนเป็นสามานยนามซึ่งจัดเป็นคำมโนทัศน์
หน่วยนับ : คำ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา