Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สาธารณประโยชน์ ภาษาอังกฤษ

(n.) public benefit
คำอธิบาย : ประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวม, ผลดีแก่คนทั่วไป
คำอื่น ๆ : public use; public interest
ตัวอย่าง : เศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) public benefit
คำอื่น ๆ : public good

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา