Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สาดโคลน หมายถึง/ความหมาย

สาดโคลน : โคฺลน] (สํา) ก. ใส่ร้ายป้ายสี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา