Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สับเปลี่ยน ภาษาอังกฤษ

(v.) change
คำอื่น ๆ : switch; alter
คำความหมายเดียวกัน : เปลี่ยน
ตัวอย่าง : ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) take turns
คำอื่น ๆ : one by one
คำความหมายเดียวกัน : เปลี่ยน, ผลัดกัน
ตัวอย่าง : เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) take turns
คำอื่น ๆ : one by one
คำความหมายเดียวกัน : เปลี่ยน, ผลัดกัน
ตัวอย่าง : เขาและหล่อนสับเปลี่ยนกันขุดดินอยู่นานจนเหนื่อยหอบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) change
คำอื่น ๆ : switch; alter
คำความหมายเดียวกัน : เปลี่ยน
ตัวอย่าง : ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา