Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สัตสดกมหาทาน หมายถึง/ความหมาย

น. มหาทานอย่างละ ๑๐๐ จำนวน ๗ หมวด มีช้าง ๑๐๐ ม้า ๑๐๐ รถ ๑๐๐ โคนม ๑๐๐ หญิงสาว ๑๐๐ ทาส ๑๐๐ ทาสี ๑๐๐.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา