Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สัตว์ร้าย ภาษาอังกฤษ

(n.) fierce animal
คำอื่น ๆ : wild animal
ตัวอย่าง : จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) fierce animal
คำอื่น ๆ : wild animal
ตัวอย่าง : จระเข้เป็นสัตว์ร้าย อยู่ในน้ำ เลี้ยงไม่เชื่อง
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา