Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สังเวียน หมายถึง/ความหมาย

น. เล้า, คอก, บริเวณที่กั้นไว้สำหรับการเล่น เช่น สังเวียนชนไก่; ที่ต่อสู้, สนาม, เช่น สังเวียนมวย; ชื่อลายชนิดหนึ่ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สังเวียน ๑ : น. คอกหรือวงล้อมสําหรับชนไก่เป็นต้น; ที่ต่อสู้ เช่น สังเวียนมวย. สังเวียน ๒ : น. ชื่อลายชนิดหนึ่ง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา