Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สังขารอุเบกขา หมายถึง/ความหมาย

น. ความมีใจเป็นกลาง วางเฉยในสิ่งทั้งปวง (เหมือน สังขารุเบกขา).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา