Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สองใจ หมายถึง/ความหมาย

ว. มีคนรักอยู่แล้ว แต่ยังไปรักคนอื่นอีก (มักใช้เป็นคำด่าผู้หญิงในเรื่องชู้สาว).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สองใจ : ว. มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว (มักใช้แก่ผู้หญิง).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา