Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สว่าน ภาษาอังกฤษ

(n.) drill
คำอธิบาย : เครื่องมือช่างไม้ปลายเป็นเกลียวแหลมสำหรับเจาะไช
คำอื่น ๆ : gimlet; wimble
ตัวอย่าง : ช่างไม้กำลังใช้สว่านเจาะกำแพงเพื่อแขวนตะปู
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา