Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สวามี หมายถึง/ความหมาย

(สก. สฺวามี, สฺวามินฺ; มค. สามิ) น. นาย; ผัว; เจ้าของ; คำนำหน้าชื่อของชาวอินเดียซึ่งเป็นบัณฑิต (เหมือน สวามิ).
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
สวามิ, สวามี : [สะหฺวา] น. เจ้า, ผู้เป็นใหญ่, นาย; ผัว, ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสวามี; เจ้าของ. (ส. สฺวามี, สฺวามินฺ; ป. สามิ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา