Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ หมายถึง/ความหมาย

สวรรค์ในอก นรกในใจ, สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ : (สํา) น. ความสุขที่เกิดจากการทำความดี หรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่ว ย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเอง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา