Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สวดมนต์เย็น หมายถึง/ความหมาย

น. การบำเพ็ญกุศลโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน หรือสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดในเวลาเย็น และรุ่งขึ้นเวลาเช้ามีถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุที่มาสวด-มนต์เย็น เรียกว่า เลี้ยงพระเช้า หรือ ฉันเช้า และมีการตักบาตรในคราวเดียวกันด้วย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา