Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สลัด ภาษาอังกฤษ

(v.) pirate
คำอธิบาย : โจรซึ่งปล้นเรือกลางทะเล
คำอื่น ๆ : buccaneer; corsair
คำความหมายเดียวกัน : โจรสลัด
ตัวอย่าง : เมื่อ 2 ปีก่อนนั้น การปล้นเรือของสลัดเวียดนามยังไม่ชุกชุมเท่านี้
หน่วยนับ : คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) salad
คำอธิบาย : ชื่อยำชนิดหนึ่งตามแบบชาวตะวันตก ซึ่งมีน้ำมันสลัดประสม
ตัวอย่าง : ยำเทียบได้กับสลัดซึ่งเป็นอาหารฝรั่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) shake off
คำอธิบาย : ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป
คำอื่น ๆ : throw off; fling; toss away
คำตรงกันข้าม : เกาะ
ตัวอย่าง : แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา