Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สร้างสถานการณ์ ภาษาอังกฤษ

(v.) create a situation
คำอธิบาย : สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
คำอื่น ๆ : cause a problem; cause dificulties
ตัวอย่าง : ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) create a situation
คำอธิบาย : สร้างเรื่องหรือเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นผล
คำอื่น ๆ : cause a problem; cause difficulties
ตัวอย่าง : ี่มีคนอยู่มากที่ชอบฉวยโอกาสเอาความขัดแย้งของส่วนรวมมาสร้างสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา