Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมุดภาพ ภาษาอังกฤษ

(n.) picture album
คำอธิบาย : สมุดที่เก็บรวบรวมภาพ
คำอื่น ๆ : photograph album
คำความหมายเดียวกัน : อัลบั้ม
ตัวอย่าง : รูปนางในวรรณคดีในสมุดภาพเล่มนั้นสวยงามมาก
หน่วยนับ : เล่ม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา