Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมุดบันทึก ภาษาอังกฤษ

(n.) diary
คำอื่น ๆ : memorandum book
ตัวอย่าง : ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะต้องจดใสสมุดบันทึกไว้ทุกครั้ง
หน่วยนับ : เล่ม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) note book
คำความหมายเดียวกัน : สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน
หน่วยนับ : เล่ม

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา