Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สมนัย ภาษาอังกฤษ

(v.) correspond
คำความหมายเดียวกัน : สอดคล้องกับ, สอดคล้องกัน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา