Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สนามฟุตบอล ภาษาอังกฤษ

(N) football field
คำอธิบาย : ลานกว้างสำหรับแข่งขันฟุตบอล, ลานกว้างสำหรับเล่นฟุตบอล
คำอื่น ๆ : soccer field
ตัวอย่าง : งานแต่งงานของเขาจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
หน่วยนับ : แห่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา