Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สติ๊กเกอร์ ภาษาอังกฤษ

(n.) sticker
คำอธิบาย : รูปลอกภาพหรือตัวหนังสือที่มีผิวหลังเป็นกาวใช้ติดกับสิ่งอื่น
คำความหมายเดียวกัน : รูปลอก
ตัวอย่าง : ลูกชายเขาเอาสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนมาติดเต็มกระจกหลังรถ
หน่วยนับ : รูป, แผ่น
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา