Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

สงสาร ภาษาอังกฤษ

(v.) pity
คำอื่น ๆ : condole; sympathize with; commiserate
คำความหมายเดียวกัน : เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) pity
คำอธิบาย : รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
คำอื่น ๆ : take a pity on; sympathize with; have compassion for
คำตรงกันข้าม : สมน้ำหน้า
ตัวอย่าง : ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา