Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ศตวรรษ หมายถึง/ความหมาย

น. เวลาชั่ว ๑๐๐ ปี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ศตวรรษ, ศตพรรษ : [สะตะวัด, พัด] น. รอบ ๑๐๐ ปี. (ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา