Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วิทยาทาน หมายถึง/ความหมาย

น. การให้ความรู้, การสอน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
วิทยาทาน : น. การให้ความรู้ เช่น ให้ความรู้เป็นวิทยาทานจัดพิมพ์หนังสือแจกเป็นวิทยาทาน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา