Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วัวตัวผู้ ภาษาอังกฤษ

(N) name of a fix star
คำอธิบาย : ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์บุรพผลคุนีมี 2 ดวง
คำความหมายเดียวกัน : ดาวงูเมีย, ดาวปุรพผลคุนี, ดาวปุรพผลคุนี

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) ox
คำอื่น ๆ : bull
คำความหมายเดียวกัน : วัวเพศผู้
คำตรงกันข้าม : วัวตัวเมีย
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา