Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วัน ภาษาอังกฤษ

(n.) day
คำอธิบาย : ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนถัดไป
คำอื่น ๆ : daytime
ตัวอย่าง : ผู้นำฝ่ายค้านคาดว่าแต่ละวันแต่นี้ไปสถานการณ์จะรุนแรงกว่านี้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา