Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วลี หมายถึง/ความหมาย

(มค. วลี) น. เส้น, สาย, แถว, (วก.) คำหลายคำที่เรียบเรียงขึ้นเป็นหมู่ที่ยังไม่ได้กระแสความเต็ม คือยังไม่เป็นประโยค.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
วลี : [วะลี] น. แถว, รอย, รอยย่น (ที่หน้า). (ป., ส.); (ไว) กลุ่มคําที่เรียงติดต่อกันเป็นระเบียบและมีกระแสความเป็นที่หมายรู้กันได้ แต่ยังไม่เป็นประโยคสมบูรณ์เช่น หนูแหวนแขนอ่อน เวลาดึกดื่นเที่ยงคืนทางเดินเข้าสวนมะพร้าว.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา