Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

วนิดา ภาษาอังกฤษ

(N) woman
คำอื่น ๆ : girl
คำความหมายเดียวกัน : หญิง, หญิงสาว, ผู้หญิง
หมายเหตุ : (บาลี)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา