Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ลูกค้า ภาษาอังกฤษ

(n.) customer
คำอธิบาย : ผู้อุดหนุนเนื่องด้วยธุรกิจ
คำอื่น ๆ : client; shopper; purchaser; regular
คำความหมายเดียวกัน : ผู้ซื้อ
คำตรงกันข้าม : พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย
ตัวอย่าง : อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ของเราจะเกิดไม่ได้หากขาดลูกค้ารายใหญ่ คือโรงเรียน
หน่วยนับ : คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา