Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ลินจง หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อบัวชนิดหนึ่ง, เลนจง ก็เรียก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ลินจง : น. ชื่อบัวสายพันธุ์หนึ่งในสกุล Nymphaea, เลนจง ก็เรียก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา