Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ลงผี หมายถึง/ความหมาย

ก. เชิญผีหรือเทวดาให้มาสิงอยู่ในคนแล้วถามเหตุร้ายดีหรืออ้อนวอนขอความเจริญ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ลงผี : ก. เชิญผีมาสิงอยู่ในคนแล้วถามเหตุร้ายดี, เข้าผี หรือ ทรงเจ้าเข้าผี ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา