Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

รูป ภาษาอังกฤษ

(n.) body
คำอธิบาย : ร่างกาย ส่วนประกอบรวมทั้งพฤติกรรมและคุณสมบัติ
คำอื่น ๆ : physique; build; figure; form
ตัวอย่าง : เราจงอย่ายึดมั่นถือมั่นกับรูป รส กลิ่น เสียง
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) figure
คำอธิบาย : สิ่งที่ปรากฏแก่ตา มีลักษณะเค้าโครงต่างๆ
คำความหมายเดียวกัน : รูปร่าง
ตัวอย่าง : ริมขอบของดิสก์จะมีช่องบากเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆ
หน่วยนับ : รูป
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(clas.) monk
คำอธิบาย : ลักษณนามใช้เรียกพระภิกษุสามเณร
ตัวอย่าง : พ่อนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูปมาสวดในงานทำบุญบ้าน
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(n.) photograph
คำอื่น ๆ : picture; drawing; painting; illustration; image; portrait
คำความหมายเดียวกัน : รูปภาพ
ตัวอย่าง : ี่ไปเที่ยวภูเก็ตกลับมา มีรูปให้พวกเราดูหรือเปล่า
หน่วยนับ : รูป
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา