Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

รูปร่าง ภาษาอังกฤษ

(n.) appearance
คำอธิบาย : ลักษณะร่างกายที่เห็นภายนอก
คำอื่น ๆ : external looks; expression; figure
คำความหมายเดียวกัน : ทรวดทรง, สกนธ์, สรีระ
ตัวอย่าง : ผู้หญิงพยายามเข้มงวดในการกินอาหารเพื่อไม่ให้รูปร่างอ้วนเผละ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา