Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

รำไทย ภาษาอังกฤษ

(N) Thai dance
ตัวอย่าง : การรำโยธยาปัจจุบันกลายสภาพไป จนเกือบดูไม่ออกว่ามีต้นเค้ามาจากรำไทย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา