Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

รำลึก หมายถึง/ความหมาย

ก. ระลึก.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
รำลึก : ก. ระลึก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา