Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ราศีมีน ภาษาอังกฤษ

(n.) Pisces
คำอธิบาย : ชื่อกลุ่มดาวรูปปลา เป็นราศีหนึ่งในจักรราศี
คำความหมายเดียวกัน : มีน
หมายเหตุ : (บาลี/สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา