Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

รายงานการประชุม ภาษาอังกฤษ

(N) minutes
คำอธิบาย : รายละเอียดหรือสาระของการประชุมที่จดไว้เป็นทางการ
คำอื่น ๆ : the proceedings
ตัวอย่าง : เลขานุการมีหน้าที่ดำเนินงานด้านธุรการพัสดุการเงิน การประชาสัมพันธ์ จัดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
หน่วยนับ : ฉบับ, เรื่อง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา