Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ราพณ์ หมายถึง/ความหมาย

(สก. ราวณ) น. เป็นชื่อเรียกทศกัณฐ์ แต่หมายถึง ยักษ์ทั่วไปด้วย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ราพณ์ : [ราบ] น. ชื่อเรียกทศกัณฐ์; ยักษ์. (ส. ราวณ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา