Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ราชัน ภาษาอังกฤษ

(N) king
คำอื่น ๆ : sovereign; monarch
คำความหมายเดียวกัน : กษัตริย์, พระราชา
หมายเหตุ : (สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา