Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ราคี หมายถึง/ความหมาย

(มค. ราคี) น. ผู้มีความกำหนัด; ความมัวหมอง, มลทิน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ราคี ๑ : น. ผู้มีความกําหนัด. (ป., ส.). ราคี ๒ : น. ความมัวหมอง, มลทิน, เช่น หญิงคนนี้มีราคี. (ส. ราคินฺ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา