Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

รังสรรค์ หมายถึง/ความหมาย

น. ผู้สร้าง เป็นคำเรียกพระอิศวร, พระนารายณ์. ก. สร้าง, แต่งตั้ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
รังสรรค์ : ก. สร้าง, แต่งตั้ง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา